Geschiedenis “De Stop van Lozen”

Sluis LozenLozen was vroeger een heide- en moerasgebied. De huidige Leemskuilenstraat herinnert nog aan de toenmalige leemstekers, die in de leemskuilen hun karig maal verdienden. Zij stichtten een eerste woongemeenschap in Lozen.
De groei van Lozen werd bevorderd door het graven van de Zuid-Willemsvaart (1821-1826), en het kanaal Bocholt-Herentals (omstreeks 1860).

Wegens het hoogteverschil was men genoodzaakt 20 sluizen te voorzien langs de Zuid-Willemsvaart, waarvan sluis 17 en 18 in Lozen gelegen zijn. Zij vormden samen de grote “Stop van Lozen”. Hier ontwikkelde zich een klein handelscentrum. Tussen de twee kanalen lagen droge heidegronden. In de 19de eeuw realiseerde men hier wateringen, met het water uit de kanalen. Zo ontstond een vruchtbaar gebied. Het hooi dat hier gewonnen werd, gebruikte men vroeger in de legerkazerne van Leopoldsburg als paardenvoer en om matrassen op te vullen. Later plantte men er bomen om hout voor lucifers te winnen (Union Match). Nu vormt het, het prachtige natuurgebied de Lozerheide.

Lozen is steeds een deel van Bocholt geweest. Toen de kerk in Bocholt omstreeks 1885 te klein werd door de grote bevolkingstoename en de vergroting van de kerk van Bocholt geen soelaas bracht werd beslist om van Lozen een afzonderlijke parochie te maken. Vanaf 1890 begonnen de parochianen met de bouw van hun kerk en in 1900 konden zij deze plechtig wijden ter ere van St.-Benediktus. Daarmee is ze de enige kerk in de provincie Limburg die aan deze heilige is gewijd.

Nu is Lozen een keerpunt voor vele fietsers, die elkaar ontmoeten in het 500m² grote fietscafe ‘de stop’.

Ook voor bloemen en planten rechtstreeks van de veiling kan u bij ons terecht!  wij verzorgen dan ook de groot- en kleinhandel. (neem gerust even contact 0477/459583).

Rustig genieten in de limburgse natuur!